Povinnosti a práva profesorů

a) Profesor je povinen po každé vyučovací hodině dát zápisky i s domácími úkoly+adresou na poslání úkolu+termínem odevzdání sem !
b) Profesor musí být člověk znalý svého předmětu a musí jej dokázat i vysvětlit svým žákům.
c) Profesor má právo přičítat i odečítat body jakékoli koleji, ale nesmí nikomu nadržovat.
d) Profesor má právo zadat školní trest kterémukoli studentovi. Nesmí však tresty rozdávat bezdůvodně.
e) Pokud student bude potřebovat pomoci s předmětem, je profesor povinen udělat, co je v jeho silách, např. domluvit si doučování, opravné zkoušky, či opakování předmětu v jiném ročníku.
f) Profesor si musí vytvořit osnovy pro každý ročník svého předmětu. Jeden školní rok se skládá z 15-16 vyučovacích hodin.
g) Profesor může být ředitelem školy jmenován ředitelem koleje a přijmout nebo odmítnout jmenování.
h) Profesor je povinen známkovat domácí úkoly v souladu se školním řádem.
i) Profesor nesmí zneužívat svou pravomoc.
j) Profesor může vymyslet a navrhnout svou soutěž o body, kdy se  vypracované zadání odesílá na soví adresu profesora.
k) Každý profesor je povinen dát na sebe nějaký kontakt. Pokud nesouhlasí s emailem, je povinen uvést kontakt jiný.