Tresty a odměny

a) Každý, kdo poruší školní řád, bude náležitě potrestán.
b) Každý kdo pomůže v rozvoji hradu, bude odměněn podle školního řádu.
c) Každý se může bránit, pokud má pocit, že je nevinný a musí mít důkaz své nevinnosti.
d) Každý obyvatel hradu může navrhnout někoho, kdo má dostat odměnu či trest, pokud k tomu má pádný důvod a důkazy.