Obecná ustanovení

 
a) Každé dítě, které dosáhlo věku jedenácti let, může začít studovat na Škole čar a kouzel v Bradavicích.
b) Registrace je možná pouze během prázdnin. Každý uchazeč je však povinen si přečíst školní řád a následně se jím řídit. Ředitelka školy se může rozhodnout, zda daného uchazeče přijme či ne.
c) Každý se může rozhodnout, že již nechce dál studovat a může z hradu odejít. V takovémto případě musí kontaktovat ředitelku školy.
d) Všichni jsou povinni se k sobě chovat slušně, nenadávat si a nerážet se.
e) V prostorách školy i v jejím okolí je přísně zakázáno pít alkohol a užívat návykové látky.
f) Je zakázáno úmyslně ničit školní majetek. Pokud bude něco takového zjištěno, musí ničitel škodu uhradit.
g) Je povoleno používat kouzla pouze v prostorách hradu a na pokyn profesora (opakování si za domácí úkol, náplň hodiny)
h) Je zakázáno používat nepromíjitelné kletby a černou magii v prostorách školy a na jejích pozemcích.
i) Do hradu mají vstup povolený pouze jeho obyvatelé.
j) Jeden školní rok trvá  cca půl roku- spadají do něj vánoční prázdniny, pololetní prázdniny a velikonoční prázdniny. Z toho jeden měsíc trvá 16 dní.
k) Při registraci si může uchazeč vybrat, zda-li chce být studentem či profesorem.
l) Každý může přispívat k rozvoji školy jak uzná za vhodné - bude za to odměněn.
m) Každý kdo ví, že na nějaký čas nebude mít přístup do Bradavic, nechť se omluví zde.
n) Je přísně zakázáno cokoli kopírovat z této stránky (školní řád, výuka, jména obyvatel hradu -pokud to není ten samý člověk, avšak musí to prokázat).
 
DODRŽUJTE ŠKOLNÍ ŘÁD !!

Porušení se trestá dle závažnosti přestupku ..

1. Lehký přestupek (nadávání spolužákům, používání kouzel bez povolení profesora, žák se včas neomluví, že nedorazí na hodinu, atd. )
Trest: Odečtení 10-50 bodů

2. Střední přestupek (pití alkoholu a užívání návykových látek, ničení školního majetku, bez omluvy se na hodiny nedostaví déle jak týden, atd.)
Trest: Odečtení 50-100 bodů, napomenutí, případně uhrazení zničeného školního majetku.

3. Vážný přestupek (použití nepromíjitelné kletby, bez omluvy se na hodiny nedostaví déle jak měsíc, kopírování čehokoli z této stránky.
Trest: Odečtení 100 a více bodů, vyhazov ze školy

 

 Kdo třikrát udělá lehký přestupek (nebo lehký a střední,kombinovaně), je to okamžitě bráno jako vážný přestupek a studenta vyloučíme ze školy bez možnosti návratu !!