Výuka

a) Výuka probíhá RPG formou.
b) Studenti by měli docházet na vyučování, dovoluje-li mu to čas. V opačném případě se předem omluvit zde.
c) Všechny výklady z látek, které profesoři probrali, se dají dohledat zde.
d) Každá vyučovací hodina trvá 45-60 minut. Za tuto dobu je profesor povinen probrat a vysvětlit látku.
e) Každý student je na konci školního roku povinen projít závěrečnou zkouškou.
f) Za každý úkol dostane student známku a body. Známky si budou profesoři zapisovat, na konci roku z toho budou vytvářet známku.
 
Známky:
V- vynikající (20 bodů)
D- dobré (15 bodů)
P- přijatelné (10 bodů)
S- slabé (5 bodů)
H- hrozné (0 bodů)
T- troll (-5 bodů)*
*Trol je neodevzdaný úkol !! Bez omluvy !!
 
g) Na konci školního roku je student povinen skládatb postupové zkoušky z každého povinného předmětu a jednoho až třech nepovinných předmětu.
h) Na začátku každého školního roku se pro každý ročník otevírají povinné a nepovinné předměty. Student je povinen zapsat se na všechny povinné předměty  a sám si zvolit jakékoli nepovinné předměty.
i) Pro postup do dalšího ročníku je student povinen složit závěrečnou postupovou zkoušku.
j) Je zakázáno prozrazovat správné odpovědi na domácí úkoly nebo postupové zkoušky.
k) Vyučovaná látka musí být vlastním dílem profesora. Nesmí se doslovně kopírovat z internetu, ani z knih.
l) Vyučování se bude konat pouze v případě, že jsou kromě profesora přítomni alespoň 2-3 studenti.